Lukas Graham - Skansen d.6 Februar 2016 - Bo Bach Jensen